Know how i styl ICS Polska

Nasza domena to kompletna obsługa klientów: szybko, kompetentnie, z wartością dodaną.

SZYBKO:

 • oględziny na miejscu wystąpienia szkody lub awarii w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia lub w sytuacjach wyjątkowych po ustaleniu z zainteresowanymi (kiedy przedmiot oględzin nie może być udostępniony szybciej lub z innych względów wcześniejsze oględziny nie są wskazane)
 • przedstawienie raportu wstępnego w ciągu 48 godzin od zakończenia oględzin.
 • raport końcowy w ciągu 5 dni od uzyskania ostatniego dokumentu, dowodu lub informacji niezbędnej do prawidłowego sporządzenia kompletnego raportu wg standardu I.C.S. Polska .

KOMPETENTNIE:

 • przed przystąpieniem do organizacji oględzin sprawdzamy stan faktyczny z otrzymanymi od klienta instrukcjami: weryfikujemy miejsce i okoliczności wystąpienia szkody oraz przedmiot szkody, a także zasadność wykonania inspekcji mając na uwadze spodziewaną wysokość szkody
 • od samego początku naszego uczestnictwa w likwidacji szkody, oprócz rejestrowania niezbędnych danych i informacji służących do oceny ew. odpowiedzialności ubezpieczyciela i rozmiaru szkody, koncentrujemy się na rzeczowej, pragmatycznej minimalizacji szkody oraz na zabezpieczeniu i udokumentowaniu praw regresowych ubezpieczyciela
 • raport wstępny zawiera skrócony opis okoliczności powstania i charakteru szkody, tezę dotyczącą przyczyny szkody oraz pierwsze prognozy dotyczące rozmiaru szkody, pozwalające założyć rezerwę, a także rekomendacje wskazujące optymalne w danej sytuacji działania, służące minimalizacji szkody. Raport wstępny jest przesyłany w formie elektronicznej, w bezpiecznym formacie pdf. wraz ze zdjęciami cyfrowymi
 • raport końcowy zawiera:
  • szczegółowy opis charakteru szkody wraz z dokumentacją techniczną i fotograficzną, udokumentowaną opinię dotyczącą przyczyny szkody, pozwalającą możliwie jednoznacznie wypowiedzieć się na temat odpowiedzialności ubezpieczyciela;
  • kompletną kalkulację rozmiaru szkody, uwzględniającą podjęte działania minimalizujące szkodę, sprzedaż awaryjną lub różnice zdań między roszczącym, a inspektorem I.C.S. Polska ;
  • określenie górnego limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela wg Konwencji CMR (szkody transportowe) lub analiza pod kątem ewentualnego niedoubezpieczenia (szkody majątkowe).

WARTOŚĆ DODANA:

 • przygotowujemy kompletną dokumentację regresową i prowadzimy postępowanie regresowe, łącznie z zapewnieniem profesjonalnej pomocy prawnej (ze sprawami sądowymi włącznie)
 • doradzamy sposób zagospodarowania majątku poszkodowego lub organizujemy jego zagospodarowanie (sortowanie, przepakowanie, czyszczenie, rafinację, naprawę, itp.)
 • możemy przeprowadzić profesjonalną sprzedaż awaryjną na zasadzie przetargu zamkniętego, dysponujemy bazą danych kilkudziesięciu firm specjalizujących się obrotem towarami niepełnowartościowymi (poszkodowymi) w Polsce oraz w krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych
 • możemy zorganizować profesjonalną restytucję mienia (budynków i maszyn) po pożarze lub powodzi

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.